THE DAMN FACE 10K

ปิดรับสมัคร

รายการ : THE DAMN FACE 10K

เปิดรับสมัคร : 29/08/2562

ปิดรับสมัคร : 31/10/2562

เริ่มกิจกรรม (Start) : 01/09/2562

สิ้นสุดกิจกรรม (Cut Off) : 31/10/2562

ส่งผลกิจกรรมภายใน (Send Result) : 01/11/2562

ระยะที่ต้องสะสม(กม.) : 10

ประเภทกิจกรรม : Virtual run

การลงทะเบียน

ค่าสมัคร : เหรียญอย่างเดียว 325 .- เสื้อ+เหรียญ 450.- เสื้ออย่างเดียว 300.-

ค่าจัดส่ง : ฟรี! ค่าจัดส่งของที่ระลึก

สถานที่ : วิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้

ช่องทางการสมัคร : www.longwingyoung.com

สิ่งที่จะได้รับ

นักวิ่งทุกท่านจะได้รับเสื้อที่ระลึกแม้จะไม่สามารถพิชิต 10 กิโลเมตร

หมายเหต*

วิ่งที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ สะสมระยะ 10 กม. (ไม่จำเป็นต้องวิ่งจบในครั้งเดียว) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน - 31 พฤศจิกายน 2562 นักวิ่งสามารถเดิน - วิ่งสะสมระยะ หรือใช้ผลการเข้าร่วมการแข่งขันรายการวิ่งต่าง ๆ เป็นระยะสะสมก็สามารถทำได้ โดยสามารถถ่ายรูปจาก treadmill หรือใช้ application ที่สามารถจับระยะทางวิ่งได้ เช่น Garmin, Nike run, Endomondo, Amazfit, Strava เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติม

E-mail : longwingyoung@gmail.com

Line@ : @longwingyoung

Facebook : www.facebook.com/LongWingYoung

ปิดรับสมัคร